Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

20/9/19

AUGMENT DE LES EXTRACCIONS D'AIGUA I DE LA CONTAMINACiÓ ACÚSTICA

Les protestes dels veïns a causa dels sorolls produïts per l'embotelladora Font Agudes ha posat sobre la taula per una banda el tema de la contaminació acústica provocada per les màquines i per l'altra que ha augmenta considerablement les extraccions d'aigua amb un increment de camions que la transporten.
NiUS pensem que no és un problema que afecti només els veïns sinó que és un tema ecològic d'interés general de manera que esperem que es facin públics tota la documentació prèvia a autoritzar les obres, l'estudi d'impacte ambiental, la quantitat d'aigua extreta, quina incidència té en l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Ens dóna la sensació d'estar davant d'uns fets consumats que han mancat de transparència. Si els usos són sostenibles no hi ha d'haver problema en fer pública la informació. Si no ho són, estem perjudicant les generacions futures per un benefici d'uns pocs a curt termini. Ingressar un impostos ara, compensarà les pèrdues futures? La gent no tenim els mitjans per controlar les extraccions, però l'administració local té més informació. Esperem que la comparteixi.
Per una banda és urgent eliminar la contaminació acústica, però també cal controlar l'explotació d'un recurs tant bàsic com l'aigua. 

Som Reserva de la Biosfera i s'ha de saber aprofirar aquest reconeixement. 

NOTÍCIES: 


NOTÍCIA de 2013 L'Econòmi. El Grup Font Agudes

19/9/19

MANIFEST 27S: VAGA MUNDIAL PEL CLIMA

Les organitzacions signants demanen que en la nova etapa política es declari, de manera immediata, l'emergència climàtica i es prenguin les mesures concretes necessàries per reduir ràpidament a zero net les emissions de gasos d'efecte hivernacle, en línia amb el que estableix la ciència i sota criteris de justícia climàtica….
Aconseguir aquests objectius requereix necessàriament de:
Veritat. Assumir la urgència de la situació actual admetent el diagnòstic, indicacions i sendes de reducció reflectides en l'últim informe sobre 1,5 ºC avalat per la comunitat científica. Reconèixer la bretxa de carboni existent entre els compromisos espanyols i les indicacions científiques. Els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental per transmetre aquesta realitat.
Compromís. Declarar l'emergència climàtica a través d'assumir compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Garantir reduccions de gasos d'efecte hivernacle en línia amb l'informe de l'IPCC per no superar un augment de temperatura global de 1,5ºC, que estableix un camí de reducció d'emissions global entre el 40 al 60% per al 2030 respecte al 2010. A més, és imprescindible aturar la pèrdua de la biodiversitat per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.
Acció. Abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir de manera urgent i prioritària a zero les emissions netes de carboni el més aviat possible. Demandem que els governs analitzin com aconseguir aquest objectiu i proposin els plans d'actuació necessaris: frenin noves infraestructures fòssils (centrals, exploracions, grans ports, etc) .; reducció dels nivells de consum de materials, energia i de les necessitats de mobilitat; canvi de model energètic sense falses solucions com l'energia nuclear; reorganització del sistema de producció; educació, a més d'altres mesures contundents. Tot això ha de quedar reflectit en la Llei de Canvi Climàtic i Transició energètica i en el Pla Nacional Integrat de Clima i Energia.
Solidaritat. El deteriorament ambiental de les condicions de vida es pateix de forma desigual en funció de la classe social, el sexe, la procedència, o les capacitats. Defensem que la transició ha d'enfrontar aquestes jerarquies i defensar i reconèixer de forma especial a la població més vulnerable.
La degradació planetària i la creixent desigualtat tenen un origen comú i s'alimenten entre elles. Així, per exemple, moltes grans empreses i bancs obtenen enormes beneficis a través de l'especulació immobiliària, el desnonament, la gentrificació o la turistificació que expulsa les famílies de les seves cases, als veïns dels seus barris. Tot i que cada vegada hi ha més inversions en tecnologies per a la transició energètica, segueix havent-hi molts fons que sostenen i financen a les grans empreses de l'oligopoli energètic en la seva explotació del planeta, i el resultat és l'increment de la pobresa, inclosa l'energètica.
Els col·lectius més desfavorits no poden empitjorar la seva situació, de manera que la transició s'ha de realitzar amb justícia social. En el cas dels territoris i treballadors i treballadores afectats cal adoptar mesures per assegurar llocs de treball alternatius en sectors sostenibles, afrontar la crisi energètica, reducció de la jornada laboral, un millor repartiment de l'ocupació i el desenvolupament d'altres mecanismes al voltant de la Transició justa que han d'aconseguir que no es deixi ningú enrere.
Democràcia. La justícia i la democràcia han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s'apliquin, pel que han de crear-se els mecanismes adequats de participació i control per part de la ciutadania per abordar les qüestions socials difícils i per formar part activa de la solució mitjançant la democratització dels sistemes energètics, alimentaris, de transport, etc. En aquests processos s'ha de garantir la igualtat de gènere en la presa de decisions.

Clica a "comentaris" per llegir el manifest sencer


17/9/19

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I ECOLÒGICA

Jornada de treball, en el marc de les mobilitzacions previstes per la vaga global pel clima del 27S.

29/8/19

EXPOSICIÓ FETA PER MAINADA PER DENUNCIAR LA BRUTÍCIA DE LA RIERA D'ARBÚCIES

Felicitem els membres del Centre Obert per la iniciativa de muntar una exposició a la Plaça de la Vila per denunciar l'estat de la riera al seu pas per Arbúcies.  
Que la mainada reculli deixalles de la riera ens hauria de fer pensar molt a tothom: des dels fabricants i venedors de productes  als consumidors (que ho som tots),  passant per les administracions. I pasar a l'acció: s'haurien de prendre mesures perquè això no passés i millorar els hàbits personals i col·lectius. Ells i elles han fet el primer pas. Almenys a nivel local l'estiu vinent els nens i nenes del Centre Obert no s'haurien de tornar a trobar la riera bruta com aquest any i els anteriors. 

Diuen en dos cartells: 
1. "Durant els mesos de juliol i agost la mainada del Centre Obert hem fet neteja de la riera d'Arbúcies. Hem classificat i guardat les deixalles recollides per realizar aqusta exposició.
Volem conscienciar a la població sobre l'estat de la riera i la repercusió que té en la nostra salut i en l'ecosistema."
2. "Aquest treball per la Comunitat ha entusiasmat el grup de nens i nenes que hab sortit cada dia de neteja, amb l'equipament adequat per fer l'activitat: motxilla, guants, tisores, bossa o sac, bastó i braçal identificatiu."
Veieu-ne els resultats. 
17/7/19

PETICIÓ I RESPOSTA AL SÍNDIC DE GREUGES SOBRE LA MORATÒRIA AL PARC NATURAL DEL MONTSENY

Compartim els correus de la sol·licitud i la resposta del Síndic de Greuges en relació a la petició de moratòria per a tots tipus de Nous projectes urbanístics, extractius i terciaris al Parc natural del Montseny. Quantes més peticions arribin al Síndic, més es demostra l'interés social per a la preservació del nostre entorn. 
Aquesta campanya és prèvia a la promoció d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per protegir el Montseny per llei. 
MÉS INFORMACIÓ I ENLLAÇOS
Pensem globalment, actuem localment.


6/5/19

SIGNEU LA DEMANDA DE MORATÒRIA DE PROJECTES AL MONTSENY

Campanya telemàtica de signatures adreçades al Govern de la Generalitat a través del Síndic de Greuges, per demanar moratòria de projectes al Montseny
Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny CSM

Representants de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, DEPANA, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife, van lliurar 2 escrits a Presidència del Govern. Es demanava:
*moratòria de nous projectes al Montseny mentre no sigui aprovada una nova legislació de protecció
*reunió amb el President de la Generalitat per tal d’exposar-li la greu situació que travessa la suposada protecció d’aquest espai natural.

A hores d’ara, encara no hem rebut resposta d’aquestes dues peticions, per això, 

La vostra petició serà enviada telemàticament a l’oficina del Síndic de Greuges de Catalunya, qui la canalitzarà al Govern de la Generalitat i us enviarà el comprovant corresponent.

Animeu a parents i amistats a fer el mateix. És molt important que arribin quantes més peticions millor al Govern-

Ben aviat tornareu a tenir notícies referents a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que estem acabant de confegir, per demanar al Parlament de Catalunya que aprovi una llei de protecció del Montseny i acabar amb la situació d’indefensió ambiental  que pateix el Montseny.


20/9/18

COMBINA I MOU-TE! SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 16-22 DETEMBRE 2018

La Setmana Europea de la Mobilitat 2018, antiga Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, el 16 al 22 de setembre,   promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Sota el lema ‘Combina i mou-te!’, l també promou la utilització de diferents modes de transport segons el desplaçament. 
Els objectius principals de la Setmana són els següents:
  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
  • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
  • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
  • Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.19/2/18

LA DIPUTACIÓ DE BCN REACTIVA L'ASFALTAT A SANT MARÇAL I ALTRES AMENACES AL MONTSENY

Resumint!
  1.  CARRETERA LES ILLES-SANT MARÇAL, el que més apreta a la curta, doncs ja han presentat projecte constructiu per l'asfaltat d'aquest tram, tot i que fa un any es va acordar que es farien altres actuacions més respectables amb el medi.  www.salvaguardamontseny.cat
  2. DEPURADORES: Sta Fe i Montseny, sobredimensionades, Empresa ACCIONA,
  3. REFORMES HOTEL SANTA FE, projecte d'ampliació del 50 per cent de l'espai contruït,
  4. PROJECTE RED ELECTRICA ESPAÑOLA, alçar de 3 a 5 metres cadascuna de les torres de la linea d'alta tensio de 220kv, que travessa Campins, Fogars, el Brull i Seva,
  5. PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA EMPRESA LIQUATS VEGETALS de Viladrau, passa de la concessió de 4 pous per 50 anys, a la ampliació en número de pous al costat del torrent de Coll Pregon.
NOTÍCIES ANTERIORS DE LA CSM EN AQUEST WEB: 

29/12/17

REPÚBLICA CATALANA I MEDI AMIENT

Darrerament no hem penjat entrades al blog perquè hem estat més ocupats en les dinàmiques del procés cap a la independència. Avui, però, compartim alguns textos per a la reflexió relacionats amb el medi ambient i les possibilitats que té una nova República amb una nova constitució feta a la mida de les necessitats del poble català actual. 

Us presentem dos enllaços de dues sectorials de l'ANC, juntament amb 9 principis a considerar. Tot seguit un model breu d'articulat de constitució i finalment un altre model extens. També hem de tenir en compte que la nova constitució recollirà els processos participatius i referèndums, de manera que no cal desplegar-hi aspectes molt concrets perquè després ja es podrà completar amb la participació popular.

Actualment el Procés Constituent està frenat, però moltes entitats des de fa temps que hi treballen. Mentre no arriba el moment d'activació, els principis que volem per a la República ens han de seguir guiant i alhora els hem de difondre per augmentar la base social favorable.

Som-hi!

(1) El treball de dues sectorials de l'ANC
E3 ECOLOGIA ENERGIA ENTORN 
ECONOMINA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

I.-L´Estat català tindrà un model energètic distribuït i autosuficient basat en les energies renovables (solar, eòlica, hidràulica, mareomotriu, geotèrmica, biomassa, . . . . ) i l´eficiència energètica, i es comprometrà a la progressiva superació del model energètic heretat del passat i basat en recursos fòssils i nuclears que ens fan dependents de l´exterior i ens generen un deute ecològic i econòmic insostenible (emissions de gasos
d’efecte hivernacle a l’atmosfera, emissions radioactives a l’aire i a l’aigua, residus nuclears, etc.). 

II.-L´Estat català declararà bens comuns, públics i ecològics, tots els recursos naturals renovables i no renovables del seu territori i de les seves aigües marítimo-terrestres, evitant que siguin explotats i espoliats per oligopolis internacionals. 

III.-L´Estat català es desnuclearitzarà civilment i signarà un acord per no participar en cap procés de nuclearització militar (Tractat de No Proliferació Nuclear).

IV.-L´Estat català garantirà per llei un tracte preferent a l’aprofitament de les fonts d’energia renovable, tant en el mercat de l’energia com en les polítiques d’ordenació territorial i plans generals d’ordenació urbana, i declararà la infraestructura energètica com un bé comú en el que el subministrament energètic comunitari (al servei de les comunitats) tingui un paper decisiu.

V.-L´Estat català declararà com bens comuns, públics i ecològics, totes les zones boscoses del territori i vetllarà per la seva conservació, gestió i productivitat.

VI.-L´Estat català declararà prioritària una reforma agrària a tot el territori destinada a garantir l’auto abastiment alimentari de la població, impulsant l´agricultura biològica, la recuperació de la salut ecològica dels sols i el control de l´ús de productes químics i fitosanitaris en el sector.

VII.-L´Estat català declararà com bens comuns, públics i ecològics, tots els cursos d’aigua i els aqüífers, i vetllarà per la seva salut ecològica. També regularà l´ús comercial de l´aigua mineral.

VIII.-L´Estat català garantitzarà el dret de tots els habitants a disposar dels serveis bàsics que proveeixen l´aigua i l’energia, be sigui a partir del subministrament d’energia neta i d’aigua neta, be sigui garantint la seva captació i ús local. 

IX.-L´Estat català signarà la Carta de la Terra, una declaració dels drets de la Naturalesa, i la incorporarà en la seva Constitució.
Article 21 – Dret al medi ambient
1. Tothom té dret a viure en un medi sostenible i en una societat respectuosa envers els recursos naturals.
2. Conscients que som ciutadans d’un sol món, els poders públics vetllaran per la preservació de la biosfera, la conservació dels sistemes ecològics i la regeneració de l’aigua, l’aire, la terra, la fauna i la flora de Catalunya.
3. Amb l’objectiu de deixar un planeta més net i saludable per a les generacions futures, la lluita contra la contaminació serà una prioritat de tots els plans públics de desenvolupament econòmic i actuacions sobre el territori.
4. El dret de posseir els recursos naturals i fer-ne ús comporta el deure de prevenir-ne els danys ambientals i, si s’escau, tenir cura de reparar-los.


Article 54. Dret als béns comuns naturals
1. En els termes que expressa aquest article, les persones, individualment i col·lectiva, tenen dret als béns comuns naturals de Catalunya, que comprenen els sistemes naturals formats per la interacció de l’energia del Sol amb l’aire, l’aigua, el sòl i el subsòl, la bona qualitat dels quals és indispensable perquè tots els éssers vivents que en depenen gaudeixin d’una vida plena i saludable.
2. Tothom té el deure de fer un ús responsable dels béns comuns, des del punt de vista ecològic, econòmic i social. Els sectors productius tenen l’obligació i la responsabilitat d’utilitzar els béns comuns naturals de manera que no provoquin la degradació de la biosfera i que no en perjudiquin la regeneració.
3. Tothom té el dret de captar, transformar i fer servir l’energia continguda en els fluxos biosfèrics i litosfèrics, per tal de gaudir d’una vida plena i saludable.
4. Tothom té el dret de fer ús dels materials, tant minerals com fòssils, del subsòl. Aquests materials són el producte de l’evolució geològica del planeta Terra i són considerats un patrimoni de tota la humanitat.
5. La República té el deure de garantir i mantenir la qualitat ecològica dels béns comuns naturals i l’obligació de promocionar i facilitar l’accés a la informació adequada sobre aquesta qualitat.

Article 55. Dret al medi natural
1. Tota persona té dret a viure en un medi natural ecològicament saludable.
2. Tota persona té la responsabilitat d’actuar sense malmetre el medi natural.
3. Totes les activitats productives i econòmiques s’han de sotmetre al principi de precaució, sempre que puguin afectar el medi natural, i se n’ha d’avaluar, amb caràcter permanent, l’impacte ecològic.
4. En cas de danys a l’equilibri ecològic del medi natural, els qui en siguin responsables estan obligats a reparar-los i a regenerar l’equilibri del medi.
5. La República té l’obligació de protegir i millorar la qualitat ecològica del medi natural, lluitar contra el canvi climàtic i garantir, en tot moment, la conservació de la biodiversitat i la bona qualitat dels paisatges.

Article 110. Sindicatura d’Ecologia
1. La Sindicatura d’Ecologia té la funció de protegir el dret als béns comuns i al medi natural dels ciutadans presents i futurs, i, amb aquest fi:
a) Fiscalitza la correcta realització de tota mena d’activitats públiques i privades.
b) Garanteix el dret dels ciutadans a disposar d’una informació permanent, continuada, correcta i contrastada sobre l’estat dels béns comuns naturals, l’estat del medi natural i els efectes de les accions projectades i executades.
c) Supervisa que tots els projectes en què la llei ho prevegi disposin del correcte informe d’avaluació de l’impacte ecològic.
d) Totes aquelles altres funcions que determini la llei.
2. La Sindicatura d’Ecologia emet, a requeriment de la Generalitat o del Parlament, els informes relatius a l’impacte ecològic dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament.