Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

20/9/18

COMBINA I MOU-TE! SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE 16-22 DETEMBRE 2018

La Setmana Europea de la Mobilitat 2018, antiga Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, el 16 al 22 de setembre,   promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Sota el lema ‘Combina i mou-te!’, l també promou la utilització de diferents modes de transport segons el desplaçament. 
Els objectius principals de la Setmana són els següents:
  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
  • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
  • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
  • Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.19/2/18

LA DIPUTACIÓ DE BCN REACTIVA L'ASFALTAT A SANT MARÇAL I ALTRES AMENACES AL MONTSENY

Resumint!
  1.  CARRETERA LES ILLES-SANT MARÇAL, el que més apreta a la curta, doncs ja han presentat projecte constructiu per l'asfaltat d'aquest tram, tot i que fa un any es va acordar que es farien altres actuacions més respectables amb el medi.  www.salvaguardamontseny.cat
  2. DEPURADORES: Sta Fe i Montseny, sobredimensionades, Empresa ACCIONA,
  3. REFORMES HOTEL SANTA FE, projecte d'ampliació del 50 per cent de l'espai contruït,
  4. PROJECTE RED ELECTRICA ESPAÑOLA, alçar de 3 a 5 metres cadascuna de les torres de la linea d'alta tensio de 220kv, que travessa Campins, Fogars, el Brull i Seva,
  5. PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LA EMPRESA LIQUATS VEGETALS de Viladrau, passa de la concessió de 4 pous per 50 anys, a la ampliació en número de pous al costat del torrent de Coll Pregon.
NOTÍCIES ANTERIORS DE LA CSM EN AQUEST WEB: