Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

29/1/09

RETOLACIÓ DELS CAMINS

MILLORES EN LA RETOLACIÓ DELS CAMINS AL SEU PAS PER LA VILA

Correu adreçat als regidors de Medi Ambient (i Alcalde), de Cultura i de Promoció econòmica

Benvolguts, des NiUS estem col·laborant des dels inicis amb el projecte de El Camí dels Països catalans www.elcami.cat , un projecte naturalista, excursionista, turístic, cultural i de Països Catalans.
Darrerament vam posar les enganxines que assenyalen el Camí al seu pas per la Vila, però creiem que és una mesura que no pot ser la definitiva. No tan sols pel Camí, sinó també pels altres recorreguts, com per exemple el sender del Camí del Nord: Mataró Canigó, el GR 83. http://www.camidelnord.org/ i d'altres més locals.
Proposem que l'Ajuntament instal·li una senyalització definitiva, integrant els diferents camins i orientant en els llocs adients dels serveis de la Vila.
Ja deuen ser 500 les persones com a mínim les detectades per NiUS que han anat passant per aquests itineraris, moltes de les quals hi ha fet estada d'una nit.
També us convidem a visitar el bloc http://niusdarbucies.blogspot.com que si bé és crític amb molts aspectes també ajuda a la difusió del continguts de medi ambient de l'Ajuntament. Bona feina amb la neteja de runes i escombraries al bosc. Llàstima que encara hi hagi tant d'incivisme.

Pendents de resposta.

COL·LECTOR CLAVEGUERAM

EVITEM EL BOMBAMENT DE LES AIGÚES DE LES CANONADES

Correu adreçat als regidors d'Urbanisme i de Mediambient (i Alcalde):

Benvolguts, a la gent de NIUS, ens preocupa i molt, que s'estigui projectant un nou bombament del col.lector de la riera, per desviar-lo pel carrer Francesc Camprodon...
Creiem que el que cal fer, és dimensionar adequadament el col.lector existent i digni-ficar el seu traçat , amb una passera o passeig, que amagui el tub i alhora en faciliti el seu manteniment i control. Milloraria molt la façana de la riera i la mobilitat a peu pel centre de la vila, alhora que es guanyaria un nou espai per al lleure...
EL QUE JA FA LA GRAVETAT, QUE NO HO FACI L'ELECTRICITAT !
Per poder aprofundir en el tema i trobar tots junts la millor solució per Arbúcies, ens agradaria poder parlar-ne davant el dibuix, l'estudi tecnic o avant-projecte existent (si és el cas ).

Resposta de l'Alcalde
Subject: Re: FW: col.lector de clavagueram>
> Benvolguts/es,>
> Prenc nota de la vostra petició en referència al projecte de millora del clavegueram, ara com ara encara no disposem del document tècnic plantejant l'alternativa. Així que disposem de la documentació podrem mantenir l'intercanvi d'opinions que demaneu.

27/1/09

SUPORT AL·LEGACIONS CONTRA LA MAT


La Plataforma contra la MAT continua la lluita fent una nova CAMPANYA DE RECOLLIDA D'AL·LEGACIONS. Si voleu posar-vos en contacte l'adreça és noalamat_premsa@yahoo.es
El perquè del NO. Altenatives. Notícies, etc. al web de NO A LA MAT http://www.nomat.org/ Cliqueu a comentaris i veureu els actes que tenen previstos pel que fa al tram Santa Llogaia-Bescanó-Riudarenes i un model d'al·legacions.

18/1/09

CAMINADA ARBUCIES-JOANET-LES ROQUES D'EN PLA

Travessant el pont de la Riera de la Pineda camí de Joanet
Sota la monumental alzina entre Joanet i les Roques

ERMITA DEL NEN JESÚS DE PRAGA DES DE LES ROQUES D'EN PLA
(TERME D'ARBÚCIES, AL LÍMIT DE SANT HILARI SACALM)
GR 83 Camí del Nord
Renovat amb fotos del DIUMENGE 25DE GENER ‘09

6/1/09

El PITCH&PUTT-GOLF APROVAT. COMUNICAT DE NiUS

El Pla Especial Urbanístic d’equipament esportiu del sòl no urbanitzable va ser aprovat en Ple municipal , és a dir, es va autoritzar l’ús de l’espai per a la pràctica de la modalitat de golf anomenda Pitch&Putt. Des de NiUS volem fer les següents precisions:

1ª. Estem parcialment satisfets perquè NO HI HA REQUALIFICACIÓ del terreny i perquè es tenen en compte altres de les nostres al·legacions. Per altra banda s’ha aprovat l’ampliació del Parc Natural del Montseny.
2ª. Però només ho estem parcialment, perquè mantenim que PERILLA EL MODEL d’usos econòmics que creiem millor per al territori de les Valls d’Arbúcies. Reconeixem que aquest és més sostenible que d’altres, però l’experiència ens diu que: per a que ho sigui realment haurem d’estar ametents que es compleixi el que es diu en el Pla. Se’ns ha girat més feina. Haurem de vigilar que el Pla Especial sigui un fet puntual i temporal i no representi l’inici d’un procés gradual de canvis que es vagin donant en el territori que disminueixin la protecció.
3ª. El treball de NiUS ha ajudat que és complís la llei. També apuntem en el sentit que s’aprovin noves regulacions que augmentin la protecció dels espais naturals i rurals. Això demostra que, tot i les crítiques rebudes, sóm una Associació necessària. A partir d’ara hem de treballar per controlar una part del territori que tindrà més pressió humana que no tenia.
4t. Els territoris protegits (i altres que ho haurien d’estar) són un bé col·lectiu que generen i/o mantenen la qualitat ambiental del pais. Per això pensem que les institucions supramunicipals han d’ajudar a que la gent visqui en el territori i del territori. Però alerta, no a qualsevol preu, i més en aspectes que no tenen preu (o no n’haurien de tenir) perquè el seu valor va més enllà dels diners..

Volem agrair a totes les persones que ens han donat suport i que ens en donaran. I si som més, podrem fer més, ens escoltaran més i les perpectives seran millors.

Tot seguit us presentem un resum de les respostes a les nostres al·legacions (les podeu trobar en aquest mateix Bloc, entrant als comentaris d’aquesta notícia) . Ens n’alegrem que per primera vegada l’Ajuntament hagi respost formalment als escrits que hi lliurem.


Informe
1. La qualificació vigent del sòl afectat és la de Sòl No urbanitzable d’Especial Protecció segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana d’Arbúcies.
2. El present Pla Escpecial Urbanístic no pretén en cap moment el canvi de qualificació de la finca de Can Pascual… Simplement suposa l’autorització d’un ús esportiu admès pel vigente Pla General d’Ordenació Urbana i per la vigent Llei d’Urbanisme de Catalunya, en sòl no urbanitzable… en cap moment ni sota cap cirmustància es produeix una requalificació del sòl que es manté com a Sòl No Urbanitzable d’Especial Protecció.
… cal assenyalar que la Diputació de Girona, com a ens gestor del Parc natural del Montseny, acaonsella fins i tot d’incloire-hi la indivisibilitat de la finca de manera que l’ús esportiu a autoritzar sigui sempre un complement a l’activitat agrícola de la finca i no al revés.
3. Aquest risc o preocupació ((obrir la porta a construcció)) és del tot infundat des del momento en què la figura urbanística que es tramita és simplemente un Pla Especial Urbanísitc que autoritza en la finca en qüestió un ús esportiu de P&P i res més.
4. L’informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge estableix que el projecte es preveu compatible amb els valors que han motivat la protecció d’aquest espai com a part de la Xarxa Natura 2000 Massís del Montseny, en cap cas ha de suposar hipotecar la futura gestió del Parc Natural del Montseny.
5. Cal assenyalar que en cap cas la zona passa a ser qualificada d’esportiva sinó que s’hi manté la qualificació de sòl no urbanitzable. .. parteix del concepte pitch&putt rústic el que puposa el tractament de l’entorn amb plantes i gramínies del país que no requereixen de reg artificial. Cal destacar que l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua assenyala que: pel que fa a l’abastament, s’informa favorablemente, atès que no es preveu cap tipus de consum d’aigua per al reg de Camps de joc i pràctiques del P&P.
6. (( sobre la gespa))en l’informe de medi ambient s’assenyala que està ja considerada com autòctona en climes càlids i no l’inclou en el grup d’espècies vegetals amb potencial carácter invasor.
7. ((sobre seguretat trànsit)) aquest risc o preocupació en cap cas apareix mencionat en l’informe de la Direcció General de Carreteres
8. ((aigua)) plantar una varietat de Cynodon Dactilon que necessita molt poca aigua i que sobreviu sense reg en pluvuometries de 400l/any, molt inferiors a la pluviometria local.
9 ((risc especulació)) Reiterar un cop més que en cap cas es requalifiquen els terrenys inclosos en l’àmbit del Pla. ... en moltes finques rústiques la seva supervivència passa per la incorporació, sempre com a complement, d’altres perspectives de negoci, moltes d’elles, per ubicació, vinculades a l’oci en el lleure i en plena natura.

S’aconsella DESESTIMAR les al·legacions 1, 2, 5, 7, 8 i 9
S’aconsella ESTIMAR el fons de les al·legacions 3, 4, 6