Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

26/5/09

SUPORT DE NiUS A LA PRESERVACIÓ DELS FORNS TERRISSAIRES DE BREDA

NiUS ens hem adherit a la campanya promocionada pel col·lectiu AJUDA'NS A SALVAR ELS FORNS DE TERRISSA DE BREDA. Si voleu fer-ho a nivell personal, a comentaris d'aquesta notícia hi trobareu el text de suport i les adreces on enviar-ho. Només ho heu de copiar i enganxar en el vostre correu. També podeu veure un VIDEO del funcionament del darrer forn enderrocat. Cliqueu sobre la imatge (és el tercer del Telenotícies comarques del 5/5/09.
Cal veure aquest elements com a patrimoni de tothom.

9/5/09

CAMINADA MATINAL A SANT PERE DESPLA (MAIG)

Cliqueu sobre la imatge i la veureu més gran

8/5/09

NiUS PRESENTA A CONCURS UNA ACCIÓ AMBIENTAL DE L'IES MONTSORIU

NiUS, amb el suport del Consell Municipal de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Arbúcies, presenta la candidatura de l'IES MONTSORIU al Premi Escoles Verdes per la seva actuació: PRESERVACIÓ DE LA COLÒNIA D'ORENETES DE LES FAÇANES DE L'EDIFICI DE L'INSTITUT.

Creiem que recolzar aquesta actuació té un doble valor:

1. Reconeixement de la feina feta i estímul de cares al futur.

2. Ajudar a la difusió de bones pràctiques. Hem de donar a les orenetes el valor que tenen, tan estètic com ecològic (insectívors, orenetes=-insectes). El benefici és molt superior al inconvenient dels seus excrements. Sovint desapareixen NiUS amb obres i reformes. Cal aplicar les solucions per fer compatible la presència de nius d'orenetes al cel dels nostres carrers amb l'activitat humana.

Els mèrits que al·leguem són els següents:

* La sensibilitat demostrada en el centre durant 35 anys que va fer possible la formació de la colònia d’orenetes malgrat els inconvenients i despeses de neteja que suposava.

* L’actuació de l’equip dinamitzador i el Comitè Ambiental :
a) Davant de la pintura de les façanes: buscar assessorament, vetllar per que es fes en època que no perjudiqués les cries, vetllar perquè s’utilitzés una pintura no tòxica, vetllar perquè no es muntés una bastida que dificultés l’accés de les orenetes als nius (utilitzant elevadors).
b) En el cas de la col·locació de persianes: gestionar la consecució de nius artificials i assessorar sobre la seva col·locació.

* La implicació dels Equips directius i el Consell Escolar, donant suport a la iniciativa i a les gestions, incloent en els pressupostos les despeses afegides.

* La participació de l’alumnat en les activitats proposades en relació a les d’orentes (estudi, amb propostes de diferents àrees), col·laboració en el cens del Projecte Orenetes, treball de recerca...

* La difusió del projecte amb la intenció de consolidar la sensibilitat en el centre i d’escampar-la més enllà de l’àmbit de l’IES (presentació al fòrum d’Escoles Verdes del 2007, del premi Ecopropostes 2005, articles a les revistes locals, web i youtube...). Durant aques darrers 5 anys dos IES han demanat com s’havia portat el projecte.

Resumint, destaquem els mèrits: la durada, la continuitat, la sensiblitat, la implicació i participació dels diferents sectors, la gestió, la incidència en l’àmbit curricular i la difusió que s’hi ha donat i l’aplicabilitat a altres centres i edificis públics i particulars.
I a partir d'aquí molta sort!
Més informació a comenaris, al WEB DE L'IES, CARPETA ESCOLA VERDA i al BLOC VERD de l'Ies Montsoriu: