Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

31/12/08

NiUS I ELS TEMES URBANISTICS

Se'ns qüestiona que ens posicionem en el tema del Camprodon i altres d'urbanisme local. Només volem recordar aquests punts de les finalitats de NiUS
...
3. Treballar entre d´altres en els seguents ambits:
a) entorn urbà - enjardinament d´espais - places i passeigs - contaminació llumínica, acústica, fums, etc. - millora de l´estètica de la vila.
b) rieres i torrents - preservació i millora de l´estat de les aigües - conservar les lleres i marges - afavorir la biodiversitat.
...
I se suposa que els nostres representats a l'Ajuntaments també deien coses semblants en els seus programes electorals. Haurien d'estar agraïts que els volguem ajudar a complir-los (ep!, tan els de govern com els d'oposició).

28/12/08

NO ENS TENIU CONTENTS...

i us ho recordem el dia
dels innocents

13/12/08

CRÍTICA (CONSTRUCTIVA) AL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT. VOLEM PARTICIPACIÓ REAL.

En el darrer Consell Municipal de Medi Ambient vam lliruar al Sr. Roger Zamorano, Alcalde de la Vila d’Arbúcies i Regidor de Medi Ambient i Territori, el següent document que teníem preparat per a fer una instància abans de saber la convocatòria.

Natura i Usos Sostenibles d’Arbúcies MANIFESTA:

Que per part de l’Alcaldia-Regidoria de Medi Ambient, no s’havia convocat cap Consell Municipal de Medi Ambient des del mes de parç passat. Els Consells Municipals hauríen de ser una eina de veritable participació. Convocats amb regularitat. Són una eina que no s’ha de llogar a cap emprea de serveis (i per tant, sense costos afegits), no cal cap equip que dinamitzi la participació (o que la condueixi) . A Arbúcies ja hi ha tradició i compromís i l’assitència depèn dels temes i les expectatives. No es pot delegar la participació a uns tècnics. Els Consells són un espai es pot parlar de temes amb visió àmplia, sense fragmentar en barris creats artificiosament. Però per a què funcionin, l’Ajuntament se’ls ha de tenir en compte.

Que en els Consells Municipals de Medi Ambient s’haurien d’exposar projectes i informes i s’haurien de posar a votació per saber el grau de suport o desacord que tenen. Defensem que siguin eines de transparència informativa. Sabem que les decisions no poden ser vinculants, però sí que seran un element a tenir en compte per part de qui ha de prendre decisions que, no ho qüestionem pas, són els regidors i regidores electes.

I PROPOSA:

1. Que es convoquin els Cosells Municipals de Medi Ambient, amb la regularitat establerta de manera ordinària, i de manera extraordinària, si convé. Cal demanar el posicionament del CMMA abans de prendre les decisions en temes que afecten el seu àmbit, que en molts casos és transversal. També caldria tenir en compte decisions que afecten a altres Consells que tinguin repercussió amb el medi ambient (pagesia, urbanisme,...).

2. Que en l’ordre del dia inclogui punts de seguiment dels temes que hi ha encetats de mesos anteriors
a) Claveguerem. Hi ha alguns temes del Pla que s’haurien de parlar. Com està el tema dels col·lectors que ara recullen aigües residuals i pluvials conjuntaments i que progressivament s’han de separar?. Com està el tema dels abocaments d’aigües pudents sota la bassa de la Farga o sota el Col·legi Dr. Carulla?
b) Aigües superficials i entorn. Quines decisions s’han de prendre sobre el projecte dels Regs?. No caldria un debat que no només fos tècnic? Com s’ha de remodelar la Riera? Netejar la riera és estassar –passant la maquineta- les plantes (algunes florides) i deixar els plàstics i residus a la vista, sense treure’ls?
c) Remodelació del carrer Camprodon. Aquesta és l’obra que cové fer a ra a Arbúcies? Es tallaran els arbres? Nosaltres pensem que és més urgent, dedicar esforços a la nova biblioteca. I sobre les voreres i d’altres solucions més econòmiques. I a Arbúcies hi ha voreres i carrers que estan molt malament i que seríen prioritàries abans que el carrer Camprodon. Sí també sabem que s’engega un procés participatiu, però per veure com es farà l’obra, no per dir si convé o no fer-la abans que altres prioritats.
d) Camping La Sureda. Com està el tema? Una part de la sentència de retirar bungalows s’ha complert; però, s’ha regularitzat tot? Seguim pensant que més que un camping és una urbanització parcelitzada de barracons.
e) Pitch and Putt. És un tema que no està tancat. S’hauran de donar permisos a més a còrrer sense possibilitat de reacció?
d) N’hi ha d’altres que no hem d’oblidar, com és el cas del desdoblament de l’Eix transversal, situació d’antenes de telefonia mòbil, entre d’altres.

6/12/08

FINALMENT CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

Informeu-vos i participeu:

Si voleu saber les funcions del Consell i consultar les actes, cliqueu a:
http://www.arbucies.cat/consell-medi-ambient

Si voleu consultar el PLA DIRECTOR de Clavegueram i altres temes mediambentals ho trobareu a :
http://www.arbucies.cat/ca/viu-arbucies

CONVOCATÒRIA:
La present és per informar-vos que el proper dimarts 9 de desembre a les 22h, a la sala de reunions de l’Hotel d’Entitats, tindrà lloc el Consell Municipal de Medi Ambient.
Ordre del dia:
- Conveni entre la Diputació de Girona, l’obra social de "la Caixa" i l’ajuntament d’Arbúcies per a l’execució del projecte de recuperació i millora de l’espai fluvial de la riera d’Arbúcies
- Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’ajuntament d’Arbúcies per a la millora de l’eficiència de les captacions i les demandes de recursos hídrics a la riera d’Arbúcies
- Pla Especial Urbanístic d’equipament esportiu Can Pascual.

5/12/08

TELEFONIA MÒBIL

Els companys/es afectats per la possible ubicació de l'antena de telefonia mòbil al Sagrat Cor, ens demanen us comuniquem que el proper
DIUMENGE 14 DE DESEMBRE, A LES 12 DEL MIG DIA
convoquen una trobada a la Plaça de la Vila per manifestar el seu desacord amb la ubicació d'aquestes, per que consideren que estaria massa aprop de les cases d'aquest indret. Demanen la solidaritat de les persones que tot i no visquent-hi es sentin afins a la protesta. L'assemblea de NIUS va decidir que els/les membres que ho desitgessin donarien suport a títol individual, donat que sobre aquest tema en concret no es va arribar a cap consens.

Per altra banda, després de debatre informacions i amb dades mesurades directament, van sorgir algunes idees:
1. Traient fora de la zona urbana les actuals antenes, no quedarà ningú residint a menys de 80-90m, quan la mesura de seguretat especial per a hospitals i escoles està a 40 metres. Les radiacions disminueixen de forma exponencial amb la distància. A uns 20 metres gairebé no es detecten.
2. Els efectes per la salut estan sobretot en els mòbils personals donat que hi estem en contacte i a poca distància. Quan funcionen, la radiació és molt alta antorn a un radi d'uns 40 cm.
3. El que ens protegirà més i protegirà més el medi ambient serà trucar poc per mòbil i fer-ho poca estona, només per necessitat. Això també protegirà les nostres butxaques (que qui s'emporta els beneficis són les companyies, i quant més consumim, més creixen).