Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

3/7/10

NiUS, convidada a la Iª REUNIÓ DEL FÒRUM PERMANENT DE LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE, al MONTSENY

Joana Barber Rosado, Directora del Parc Natural del Montseny, ha convidat NiUS a la reunió que es celebrarà el dia 13 de juliol al Centre Cultural Europeu de la Natura (CCEN), a Viladrau.
La Carta Europea de Turisme Sostenible és una acreditació europea per promoure el Turisme Sostenible en els espais naturals protegits. El seu objectiu és la millora de la viabilitat ambiental, social i econòmica de l'activitat turística, i suposa un compromís i acord voluntaris entre les institucions encarregades de la gestió del Parc i els actors implicats en el desenvolupament turístic.

L'objectiu d'aquesta reunió és, després d'una breu presentació de la proposta de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Montseny, treballar en la diagnosi del territori, com a document inicial del dossier de candidatura per aconseguir l'acreditació de la CETS al Montseny.
Podeu consultar informació de la CETS a la pàgina web del Parc CLICANT AQUÍ