Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

29/9/12

ALERTA 9/2012

NiUS, a més de gaudir de la Natura compartint caminades i de fer activitats naturalistes, també vetllem per la preservació del medi ambient. En aquesta publicació volem parlar de l'ampliació del camping El Vidal. Ara per ara, no està a les nostres mans canviar les lleis, però sí apuntar perquè se'n faci una interpretació més restricitva. Volem VETLLAR perquè els impactes siguin mínims i ALERTAR dels perills que veiem en una modificació excessiva de l'entorn d'aquests espais. També ens agradaria concienciar els promotors perquè facin un ús sostenible dels recursos naturals. El fet de remoure terrenys amb excavadores, de la concentració de caravanes i instal·lacions, de l'increment de població,augment els riscos: perills d'esllavissades, descontrol de focs, dificultats dedepuració d'aigües residuals, eliminació de residus, contaminació de l'aire per la circulació considerable de vehicles,augment de l'erosió. La singularitat que encara té aquesta vessant del Montseny pot veure's malmesa, i l'atractiu que té per un turisme de qualitat que busca aquests valors que tenim pot decantar-se per altres indrets. Creiem que s'ha d'atreure un turisme que valori i es diverteixi amb el que tenim, amb l'entorn. Si no ho troben, pot ser substituit per un altre tipus de turisme que demanin un altre tipus prestacions i diversions que empenyin a seguir alteran més el medi. Ho diem perquè aquest fenomen es detecta a molts indrets i les ofertes s'acaben uniformant. Avui en dia els factors diferencials, les singularitats són un valor afegit. Preservar el medi és preservar aquest valor. No fos cas que per matar la gallina ens quedéssim sense ous i sense gallina.