Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

4/2/16

LA CSM PROPOSA UNA DEPURADORA SOSTENIBLE PER A LA VALL DE SANTA FE DEL MONTSENY

El 21 de gener proppassat, en el decurs d'una reunió convocada específicament per a parlar d'aquest tema (després de sis mesos llargs d'espera), representants de la COORDINADORA PER A LA SALVAGUARDA DEL MONTSENY, CSM,  van lliurar una proposta de sistema de depuració d'aigües residuals per la vall de Santa Fe. La proposta, elaborada sobre la base de la informació que ens han subministrat científics especialistes de la UdG i de la UB, a més de les informacions recollides sobre projectes similars a França, va ser presentada als responsables del Parc natural del Montseny. 

L'esmentada proposta es decanta per la utilització d'una tècnica tova -basada en processos biològics-, àmpliament experimentada en condicions climàtiques similars a les que gaudeix la Vall de Santa Fe. En funció de les disponibilitats d'ubicació, aquesta proposta -que utilitza el sistema de filtres verticals amb plantació de macròfits- podrà ser semi-centralitzada o totalment descentralitzada, però sempre respectant els criteris d'ocasionar el mínim impacte ambiental possible.

L'adopció d'aquesta tecnologia implicaria, a la pràctica, l'eliminació de maquinària i de consums energètics i la reducció màxima en la producció de fangs i, per tant, la limitació de les operacions de manteniment. La proposta de la CSM comportaria la invalidació del projecte de la DIBA que, com ja és sabut, a més d'estar suportada en una tecnologia convencional, preveia, inicialment, la construcció d'una xarxa de clavegueram que hagués suposat un fort impacte a la vall de Santa Fe

Llegiu aquí tota la notícia al web de la Coordinadora.

Al web de NiUS ja us vam donar notícia del problema, aquí.

Recordeu que podeu signar per a la defensa del Montseny contra 3 agressions que pateix actualment aquí.