Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

20/9/19

AUGMENT DE LES EXTRACCIONS D'AIGUA I DE LA CONTAMINACiÓ ACÚSTICA

Les protestes dels veïns a causa dels sorolls produïts per l'embotelladora Font Agudes ha posat sobre la taula per una banda el tema de la contaminació acústica provocada per les màquines i per l'altra que ha augmentat considerablement les extraccions d'aigua amb un increment de camions que la transporten.
NiUS pensem que no és un problema que afecti només els veïns sinó que és un tema ecològic d'interés general de manera que esperem que es facin públics tota la documentació prèvia a autoritzar les obres, l'estudi d'impacte ambiental, la quantitat d'aigua extreta i quina incidència té en l'Impost d'Activitats Econòmiques.
Ens dóna la sensació d'estar davant d'uns fets consumats que han mancat de transparència. Si els usos són sostenibles no hi ha d'haver problema en fer pública la informació. Si no ho són, estem perjudicant les generacions futures per un benefici d'uns pocs a curt termini. Ingressar un impostos ara, compensarà les pèrdues futures? La gent no tenim els mitjans per controlar les extraccions, però l'administració local té més informació. Esperem que la comparteixi.
Per una banda és urgent eliminar la contaminació acústica, però també cal controlar l'explotació d'un recurs tant bàsic com l'aigua. 

Som Reserva de la Biosfera i s'ha de saber aprofirar aquest reconeixement. 

NOTÍCIES: 


NOTÍCIA de 2013 L'Econòmi. El Grup Font Agudes