Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

29/1/09

COL·LECTOR CLAVEGUERAM

EVITEM EL BOMBAMENT DE LES AIGÚES DE LES CANONADES

Correu adreçat als regidors d'Urbanisme i de Mediambient (i Alcalde):

Benvolguts, a la gent de NIUS, ens preocupa i molt, que s'estigui projectant un nou bombament del col.lector de la riera, per desviar-lo pel carrer Francesc Camprodon...
Creiem que el que cal fer, és dimensionar adequadament el col.lector existent i digni-ficar el seu traçat , amb una passera o passeig, que amagui el tub i alhora en faciliti el seu manteniment i control. Milloraria molt la façana de la riera i la mobilitat a peu pel centre de la vila, alhora que es guanyaria un nou espai per al lleure...
EL QUE JA FA LA GRAVETAT, QUE NO HO FACI L'ELECTRICITAT !
Per poder aprofundir en el tema i trobar tots junts la millor solució per Arbúcies, ens agradaria poder parlar-ne davant el dibuix, l'estudi tecnic o avant-projecte existent (si és el cas ).

Resposta de l'Alcalde
Subject: Re: FW: col.lector de clavagueram>
> Benvolguts/es,>
> Prenc nota de la vostra petició en referència al projecte de millora del clavegueram, ara com ara encara no disposem del document tècnic plantejant l'alternativa. Així que disposem de la documentació podrem mantenir l'intercanvi d'opinions que demaneu.