Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

11/10/08

Actuacions de NiUS

EDITORIAL InformaNiUS núm. 5

Des dels seus inici , l’associació NIUS Arbúcies, en coherència amb els objectius, actua en els següents àmbits:
a) Coneixement, sensibilització i gaudi de la Natura, organitzant caminades mensuals, xerrades,...
b) Descobrim irregularitats, mals usos, males pràctiques i lluitant en defensa de la natura. Per això fem pública la nostra postura, critiquem, enviem cartes als mitjans de comunicació, formem part de la Plataforma Salvem les Valls,...
c) Participem amb les administracions dels òrgans que tenen previstos (Consells municipals, entrevistes amb responsables, instàncies, mocions...), sempre amb intenció constructiva i crítica, defensant els nostres objectius (que moltes vegades coincideixen amb els dels programes dels polítics, però que els cal algú que els ho recordi).