Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

11/10/08

COMPARTIR COTXE

Donada la manca de transport públic que pateix Arbúcies en quan a trajectes i horaris i entenent que fora bo facilitar una alternativa al transport privat tenint en compte criteris de sostenibilitat en la mobilitat.

Considerant que un concepte important és fer un ús racional del vehicle incorporant criteris d’estalvi energètic i reduir la contaminació tot protegint la qualitat de l’aire .

Atès que també es interessant col·laborar en la millora de l’ambient del poble aconseguint pacificar el trànsit i que els nostres espais siguin més relaxats i més saludables ajudant-nos a tenir una millor relació entre els veïns

PROPOSTA

NIUS proposa al Ple de l’Ajuntament que prengui l’adopció dels següents acords:

- PRIMER Adhesió a la Xarxa de Municipis que fomenten la mobilitat sostenible a través del cotxe compartit

- SEGON Dotar dels recursos necessaris per desenvolupar una campanya d’informació i difusió sobre el projecte

- TERCER Establir beneficis fiscals tant per als usuaris particulars d’aquest servei com per a les empreses que promocionin aquest servei, aconseguint que s’adhereixin un mínim d’un 15% de la seva plantilla.

SOL.LICITA

Demanem que sigui facilitat aquest escrit a tots els grups polítics que integren l’Ajuntament, sotmetre a l’aprovació del Ple Municipal les propostes d’aquesta moció i que s’iniciïn els estudis i tràmits pertinents en aquest sentit.

Desembre 2007