Per a consultes: tel. 620 867 761. Accés a inici: clica sobre el logo InformaNiUS

11/10/08

COMPARTIR COTXE A LA SELVA

El desembre de 2007 NiUS vam entrar una al·legació demanant un servei de compartir cotxe (publicada en el butlletí anterior). Deu mesos després el Consell comarcal de La Selva va difondre aquest comunicat i l’Alcalde d’Arbúcies ens va informar que s’hi acolliria. Felicitem els executors de la iniciativa.

El Consell Comarcal de la Selva ha engegat nou servei destinat a tots els habitants de la Comarca amb la finalitat de fomentar l'ús del cotxe compartit. El projecte COMPARTIR COTXE neix de la voluntat de fomentar entrela població de la Comarca un ús més racional del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l'hora d'anar a treballar, a estudiar o fer un viatge puntual.
OBJECTIUS* Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes de la Comarca de la Selva una altra alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat.
* Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats.

* Millorar la utilització de l'espai públic.
COM FUNCIONA?

Mitjançant aquest servei veureu on-line les persones que estan inscrites perfer un viatge semblant al vostre. A través del correu electrònic us podreu posar en contacte amb elles. Veureu quines són les seves preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades perfer més fàcil la trobada de companys i companyes. Podreu deixar un missatgeelectrònic a aquelles persones que considereu que són adients per compartirun mateix viatge. Tot de manera immediata, gratuïta i sense intermediaris.
COM ACCEDIR-HI?

La pàgina principal on començar els tràmits és: http://www.selva.compartir.org